Löftet

”I have everything I want, but I do not have Helle.” Helle and Maj-Britt have lived together for 37 years and have been married to two years. When Helle gets ill and ends up in an elderly care they are forced to live separately. Maj-Britt stays at home, longing and waiting to have Helle again. ”The promise” is a short documentary film about getting old and defenseless, but also about love and two people who need each other.

»Jag har allt vad jag vill, men jag har inte Helle.« Helle och Maj-Britt har bott tillsammans i 37 år och varit gifta i två. När Helle blir dålig och hamnar på ett boende inom äldreomsorgen blir de tvungna att leva åtskilt. Maj-Britt blir kvar hemma, längtar och väntar på att få ha Helle hos sig igen. »Löftet« är en kortfilmsdokumentär om att bli gammal och värnlös, men också om kärlek och två människor som behöver varandra.

Längd: 14 min
Åldersgräns: 15
Talspråk: Svenska
Undertext: Ingen
Genre:
Lokal: Cafédelen