The Rift

Two men in a secluded cabin are haunted by their dead relationship. This Icelandic thriller will keep you guessing and leave you feeling haunted.

Två män i en avskild stuga är hemsökta av sitt döda förhållande. Denna isländska thriller kommer att hålla dig på helt spänn och låta dig känna dig hemsökt.

Längd: 1h 48min
Åldersgräns: 15 år
Talspråk: Isländska
Undertext: Engelska
Genre: Thriller
Lokal: Saga